• Service Areas: Phát triển thị trường; Sales và Marketing; Môi giới BĐS; Quản lý Tài nguyên; Hỗ trợ vay vốn và các Dịch vụ chuyên nghiệp khác (Pháp luật và thủ tục tài chính khác...)
  • Specialties: Quản lý bất động sản, Phát triển bất động sản, Thẩm định bất động sản, Cho thuê bán lẻ, Môi giới căn hộ

About Doanh Đỗ (Joanne Do)

Có kinh nghiệm làm việc 14 năm trong lĩnh vực luật học, phát triển thương hiệu và giáo dục pháp luật. Từng sống và làm việc 5 năm ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực quản trị khách hàng và rủi ro.

Có bằng Tiến sĩ Luật học năm 27 tuổi.

Từng là giảng viên đại học, giảng dạy nhiều học phần về luật kinh tế, bảo vệ quyền của người tiêu dùng…

Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, thành lập sàn giao dịch bđs và định giá bđs.

Tham gia nhiều khoá học về tài chính, marketing và luật kinh tế tại các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ như:

  • Chuyên gia thư ký pháp lý được chứng nhận: Sở hữu trí tuệ (CLSS-IP) – Đại học Pennsylvania
  • Luật Hợp đồng Hoa Kỳ – Đại học Yale
  • Tài chính doanh nghiệp – Trường Kinh doanh Columbia
  • Luật hợp đồng – Luật Harvard
  • Tập luyện khả năng lãnh đạo: Các nguyên tắc cơ bản – Trường Harvard Kennedy

Language: English, Vietnamese

Sort by:

No listing found.

0 Review

Sort by:
Leave a Review

Leave a Review

Compare listings

Compare