Thị trường bất động sản Tuyên Quang

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TUYÊN QUANG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 112/QĐ-UBNDTuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức...

TUYÊN QUANG VÀ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Vào thời Trần, địa danh Tuyên Quang lần đầu tiên xuất hiện trong Thư tịch cổ với tên gọi: Lộ Tuyên Quang. Năm 1397 (năm Quang Thái thứ 10), Hồ Quý Ly đổi tên lộ Tuyên Quang thành trấn Tuyên Quang. Đến năm 1466 (năm Quang Thuận thứ 7), vua Lê Thánh Tông chia đất nước thành 12 đạo thừa tuyên, trong đó có thừa tuyên Tuyên...

CHIÊM HOÁ TUYÊN QUANG – MẢNH ĐẤT NÊN THƠ VÀ VÔ CÙNG HÙNG VĨ

1. Về lịch sử: Vào triều nhà Đinh – Tiền Lê cách đây gần một nghìn năm trước, Chiêm Hóa được xem là Châu Vị Long của vùng đất Việt. Đến thời nhà Minh, nơi đây lại được đổi thành châu Đại Man. Sang triều nhà Hậu Lê, vào đời vua Minh Mạng thứ 15, châu Đại Man được xác nhập thuộc phủ An Bình. Mãi đến...

 BẤT ĐỘNG SẢN HUYỆN SƠN DƯƠNG TUYÊN QUANG – CƠ HỘI BỨT PHÁ NHỜ DỰ ÁN DU LỊCH

1. Du lịch Sơn Dương - ngành kinh tế mũi nhọn Sơn Dương là một huyện miền núi và trung du nằm ở phía Nam của tỉnh Tuyên Quang. Là một vùng đất hội tụ đầy đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, trong những năm giữa thế kỷ XX, đặc biệt trong cách mạng tháng Tám (1945) và kháng chiến chống thực dân...

CAO ĐƯỜNG HÀM YÊN TUYÊN QUANG MỘT SAPA CỦA MIỀN TRUNG DU PHÍA BẮC

Không phải ngẫu nhiên, người ta lại ví Cao Đường, Hàm Yên, Tuyên Quang như một “Sa Pa” thứ hai của Việt Nam. Cao Đường Theo các cụ cao niên trong thôn, “Cao Đường” nói nôm na là “đường cao”. Trước đây, có 5 hộ dân tộc Dao Áo dài xã Yên Thuận lên khai khẩn đất hoang. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, một...

Compare listings

Compare