CAO ĐƯỜNG HÀM YÊN TUYÊN QUANG MỘT SAPA CỦA MIỀN TRUNG DU PHÍA BẮC

Không phải ngẫu nhiên, người ta lại ví Cao Đường, Hàm Yên, Tuyên Quang như một “Sa Pa” thứ hai của Việt Nam. Cao Đường Theo các cụ cao niên trong thôn, “Cao Đường” nói nôm na là “đường cao”. Trước đây, có 5 hộ dân tộc Dao Áo dài xã Yên Thuận lên khai khẩn đất hoang. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, một...

Compare listings

Compare