Tiện ích

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TUYÊN QUANG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 112/QĐ-UBNDTuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức...

Người không sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định không hạn chế tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa (Luật Đất đai 2013 không cho phép) là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

NHÀ KIỂU MỸ – PHONG THUỶ NẰM Ở ĐÂU ?

Những ai từng sống lâu năm ở Mỹ đều biết, mọi công đoạn, vật liệu xây dựng, thiết kế, thi công... nhà ở tại đất nước văn minh hàng đầu thế giới này, dù có sáng tạo đến đâu, cũng dựa trên hệ thống tiêu chuẩn và đo lường nhất định. * Tiêu chuẩn bảo đảm về một hệ sinh thái an toàn, lành mạnh: Trong cùng...

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới. Hoàn thiện đồng bộ các chế định cho xây dựng...

Thủ tục xin cấp sổ đỏ năm 2022 và lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu?

Sổ đỏ, sổ hồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những vấn đề luôn được người dân quan tâm, tồn tại nhiều vướng mắc pháp lý. Vậy, Thủ tục, hồ sơ và quy trình cấp sổ đỏ thực hiện như thế nào ? Mức thuế và phí phải đóng là bao nhiều tiền ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: 1....

Compare listings

Compare