CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Văn bản được đề xuất: Địa chỉ website là: https://batdongsantuyenquang.org.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Mai Kỳ Thành Land. Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của bạn và muốn bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này.

  1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về sở thích và quan tâm của bạn liên quan đến bất động sản.

  1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, như danh sách bất động sản, xem nhà và giao dịch bất động sản. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các bản cập nhật, tin tức và tài liệu tiếp thị liên quan đến bất động sản.

  1. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, như môi giới bất động sản, các nhà môi giới và các tổ chức tài chính, nhằm thực hiện các yêu cầu liên quan đến bất động sản của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình cho bạn.

  1. Bảo mật thông tin

Trang web cam kết duy trì sự riêng tư và bảo mật nếu có bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập. Tuy nhiên, chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, bởi sự phát triển của các công nghệ được sử dụng để cung cấp dịch vụ qua Internet ngày càng mạnh mẽ. Do đó, nếu có những thay đổi trong công nghệ ở tương lai, các cam kết về duy trì sự riêng tư và bảo mật của khách truy cập sẽ không bị ảnh hưởng.

  1. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để tôn trọng các yêu cầu của bạn, tuân theo các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng.

     6. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ.

     7. Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả ở đây.


Below are the Terms and Conditions for use of batdongsantuyenquang.org

Thank you for choosing Mai Ky Thanh Land. We value your privacy and want you to feel comfortable using our services. This Privacy Policy outlines how we collect, use, and protect your personal information. By using our services, you agree to the terms of this Privacy Policy.

  1. Information We Collect

We may collect personal information, including but not limited to your name, email address, phone number, and address. We may also collect information about your preferences and interests related to real estate.

  1. How We Use Your Information

We use your personal information to provide you with the services you request, such as property listings, property viewings, and real estate transactions. We may also use your information to send you updates, newsletters, and marketing materials related to real estate.

  1. Information Sharing

We may share your personal information with third parties, such as real estate agents, brokers, and financial institutions, for the purpose of fulfilling your requests related to real estate. We may also share your information with our affiliates and service providers who assist us in providing our services to you.

  1. Information Security

The website is committed to maintaining privacy and security if any personal information is collected. However, this policy may change over time due to the development of technologies used to provide services over the Internet becoming increasingly powerful. Therefore, if there are changes in technology in the future, the commitments to maintaining the privacy and security of visitors will not be affected.

  1. Your Rights

You have the right to access and correct your personal information at any time. You may also request that we delete your personal information. We will make reasonable efforts to honor your requests, subject to legal and contractual obligations.

  1. Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to modify this Privacy Policy at any time. Any changes will be effective immediately upon posting on our website. We encourage you to review this Privacy Policy periodically.

  1. Contact Us

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy or our practices, please contact us at [email protected].

By using our services, you acknowledge that you have read and understood this Privacy Policy and consent to the collection, use, and disclosure of your personal information as described herein.