Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 2021 – 2030

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản. Kế hoạch sử dụng đất đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Sơn Dương.

Join The Discussion

Compare listings

Compare