SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MAI KỲ THÀNH

Thông tin cơ bản

  • Tên sàn giao dịch bất động sản: Sàn giao dịch Bất động sản Mai Kỳ Thành

  • Ngày thành lập sàn giao dịch bất động sản: 25/03/2023

  • Địa điểm: Số lô đất 106, khu đô thị Tân Phát, tổ 4 phường Ỷ La thành phố
   Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

  • Người quản lý sàn giao dịch bất động sản: TS. Đỗ Mạc Ngân Doanh

II. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP

 1. Đầu tư, phát triển dịch vụ trong lĩnh vực Bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản
  hiện hành, các văn bản hướng dẫn kèm theo.
 2. Trên cơ sở các nguồn lực đã được Công ty giao và/hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá
  nhân trong và ngoài nước để tổ chức kinh doanh các dịch vụ bất động sản đã được cấp phép
  hoạt động nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Sàn giao dịch và mang lại lợi ích hài hòa cho
  người lao động, Công ty và xã hội.
 3. Góp phần đảm bảo tính minh bạch, lành mạnh của thị trường bất động sản. 

III. HÌNH THỨC PHÁP LÝ

 1. SGD là một đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản thuộc Công ty TNHH MAI KỲ THÀNH. SGD sử dụng tư cách pháp nhân, con dấu của Công ty để hoạt động.
 2. Công ty là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động của SGD.
 3. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, chấm dứt hoạt động của SGD do Giám
  đốc Công ty quyết định theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy
  định pháp luật có liên quan khác.

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

“Owning a home is a keystone of wealth…both financial affluence and emotional security.”

"Việc sở hữu một căn nhà là chìa khóa của sự giàu có... về cả mặt tài chính và sự an lạc trong tâm hồn"

Compare listings

Compare