batdongsan

Sau ngày 20/5 MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TUYÊN QUANG có nhiều thay đổi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, liên quan đến những quy định mới về Sổ đỏ có 4 nội dung đáng chú ý. Việc cấp sổ đỏ có nhiều thay đổi sau ngày...

Compare listings

Compare