đăng ký đất đai

MAI KỲ THÀNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT

I. Khái niệm Căn cứ theo quy định tại điểm 2.3a khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Hợp thửa là một thuật ngữ liên quan đến đăng ký đất đai và có nghĩa là việc sáp nhập hoặc ghép các mảnh đất nhỏ thành một mảnh đất lớn hơn, nhằm tạo ra sự thuận tiện trong quản lý và sử dụng đất. Khi sử dụng...

MAI KỲ THÀNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRÍCH ĐO

Công ty TNHH DV &TM TỔNG HỢP MAI KỲ THÀNH TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, HIỆN NAY CÁCH HIỆU QUẢ, HỢP PHÁP VÀ NHANH NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC TRÍCH ĐO LÀ ĐĂNG KÝ TRÍCH ĐO ONLINE. 1. Trình tự thực hiện như sau: Truy cập vào trang web: http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html Nhập các thông tin cần thiết để đăng ký, bao...

Compare listings

Compare