MAI KỲ THÀNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TRÍCH ĐO

Công ty TNHH DV &TM TỔNG HỢP MAI KỲ THÀNH

TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, HIỆN NAY CÁCH HIỆU QUẢ, HỢP PHÁP VÀ NHANH NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC TRÍCH ĐO LÀ ĐĂNG KÝ TRÍCH ĐO ONLINE.

1. Trình tự thực hiện như sau:

  1. Truy cập vào trang web: http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html
  2. Nhập các thông tin cần thiết để đăng ký, bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại hoặc các thông tin khác tùy thuộc vào yêu cầu của trang web hoặc ứng dụng.
  3. Đính kèm ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc căn cước công dân của chủ sử dụng đất vào mục File đính kèm * (Chú ý: File pdf, rar, zip, jpg <20MB)
  4. Xác thực thông tin đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web hoặc ứng dụng, bao gồm việc xác nhận địa chỉ email hoặc số điện thoại hoặc Mã xác nhận (hình) *.
  5. Hoàn tất đăng ký và truy cập vào chức năng trích đo trên trang web hoặc ứng dụng.

2. Thời hạn giải quyết

Tùy theo trường hợp khai thác dữ liệu

3. Phí

Phí: (Mức phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.)

Join The Discussion

Compare listings

Compare