Đề xuất miễn tiền sử dụng đất nhà ở xã hội

HoREA vừa có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai nhằm quy định đồng bộ cơ chế miễn tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội.

Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật đất đai tới Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban kinh tế của Quốc hội, và Bộ tài nguyên và môi trường nhằm đồng bộ cơ chế miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội.

Cụ thể, HoREA đề nghị bổ sung, sửa đổi một số điều của dự thảo Luật đất đai nhằm quy định đồng bộ miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú của công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư theo dự án của nhà nước, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo hiệp hội, Luật Đất đai 2013 quy định cơ chế giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước. Đồng thời quy định cơ chế miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở nhưng chưa bao gồm dự án nhà ở công vụ, nên chưa đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Nhà ở 2014. Trong Luật Đất đai 2013 quy định cơ chế miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa xác định trường hợp nào được miễn, trường hợp nào được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Quy định này làm khó các cơ quan nhà nước của địa phương trong thực thi pháp luật.

 Điểm bất cập của Luật Nhà ở 2014 là chưa quy định cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư. Luật Đất đai 2013 cũng chưa quy định cơ chế này để hỗ trợ chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư thực hiện dự án xây dựng lại nhà chung cư.

Do đó, dù Chính phủ đã ban hành nghị định quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư nhưng do Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014 đều không quy định cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư, nên các Nghị định này không thực thi được trên thực tế.

Cũng theo HoREA, hiện nay cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư đã được bổ sung vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhưng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa bổ sung cơ chế này nên chưa đồng bộ, thống nhất.

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm k khoản 1, điều 153 và khoản 2 điều 115 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); khoản 1 điều 66 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)… một số điều bất cập nêu trên để đồng bộ cơ chế miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất.

(Nguồn: Cafeland.vn)

Join The Discussion

Compare listings

Compare