SÀN GIAO DỊCH MAI KỲ THÀNH LÀ ĐƠN VỊ THỨ 2 ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG KIỂM TRA ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN & PHÊ DUYỆT HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP

Ngày 16/5/2023, Sở Xây dựng UBND Tỉnh Tuyên Quang đã ra thông báo về việc ra văn bản số 1017/TB-SXD, liên quan đến việc đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành. Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng, nhằm đảm bảo hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được diễn ra một cách hợp pháp và minh bạch.

Văn bản số 1017/TB-SXD đã được Sở Xây dựng UBND Tỉnh Tuyên Quang ban hành với các nội dung chính sau:

  1. Xác nhận: Văn bản này xác nhận rằng sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành đã được cấp phép hoạt động và hoạt động theo quy định của pháp luật về giao dịch bất động sản.
  2. Cơ sở pháp lý: Văn bản này điều chỉnh việc đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành trên các phương tiện thông tin, truyền thông, và các nền tảng trực tuyến. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và đúng quy định của các hoạt động giao dịch bất động sản.
  3. Quyền và trách nhiệm: Văn bản số 1017/TB-SXD nhấn mạnh quyền lợi và trách nhiệm của sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và không gian dối về các giao dịch bất động sản.
  4. Hiệu lực: Văn bản số 1017/TB-SXD có hiệu lực ngay từ ngày ban hành và áp dụng cho tất cả các hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành.

Hiện nay, tại tỉnh Tuyên Quang chỉ có 2 sàn giao dịch được cấp thông báo này. Điều đó thể hiện, Mai Kỳ Thành Land là một trong hai đơn vị uy tín, có năng lực và khả năng đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước và khách hàng hàng đầu tỉnh Tuyên Quang.

Để doanh nghiệp của bạn thành lập được sàn giao dịch bất động sản, phải thoả mãn các điều kiện cụ thể tại Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD để được đi vào hoạt động, cụ thể:

Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trong đó người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Tổng cộng ít nhất có 3 người có CCHNMGBĐS). Sau đó ban phải gửi hồ sơ thông báo tới Sở xây dựng tỉnh trước để hoàn thành thủ tục trước khi đi vào hoạt động. Hồ sơ bao gồm:

  1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
  3. Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản
  4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản
  5. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản
  6. Bản sao có chứng thực các giấy tờ Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản./.

Join The Discussion

Compare listings

Compare