ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TUYÊN QUANG

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các sàn giao dịch bất động sản hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải đăng ký và được cấp phép hoạt động bởi Sở Xây dựng và trang web khi hoạt động phải thông báo với Bộ Công Thương.

Cụ thể, theo Điều 34 của Luật bất động sản năm 2014, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trung gian giao dịch bất động sản (bao gồm cả sàn giao dịch) phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch bất động sản.

1. Điều kiện và yêu cầu để thành lập sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, để thành lập sàn giao dịch bất động sản, công ty trách nhiệm hữu hạn cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  1. Phải thành lập doanh nghiệp.
  2. Phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản, theo Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD), đơn vị thành lập sàn phải cung cấp thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp; b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý điều hành sàn. Đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin trong trường hợp có thay đổi một trong các thông tin quy định hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động, bị giải thể hoặc phá sản.

Các thông tin cung cấp được quy định tại Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Điều này cũng giúp cho người dân có thể dễ dàng tìm hiểu về sàn giao dịch bất động sản trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

Ngoài các thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp, tên sàn, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, ngày thành lập sàn, họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn, sàn giao dịch bất động sản cũng cần cung cấp thêm một số thông tin khác như:

  • Mô tả về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
  • Thông tin về các chuyên viên tư vấn bất động sản tại sàn giao dịch.
  • Các dịch vụ và phí dịch vụ mà sàn cung cấp.
  • Quy trình và điều kiện để sử dụng dịch vụ của sàn.
  • Các cam kết và chính sách của sàn đối với khách hàng.

Để đáp ứng các yêu cầu về công khai thông tin của sàn giao dịch bất động sản, các cơ quan chức năng cũng sẽ thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của sàn. Nếu phát hiện vi phạm các quy định về thông tin và hoạt động của sàn, các cơ quan này có thể đình chỉ hoạt động của sàn hoặc thậm chí thu hồi giấy phép hoạt động của sàn.

Tóm lại, các quy định về điều kiện thành lập và công khai thông tin của sàn giao dịch bất động sản rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của hoạt động của sàn. Các sàn giao dịch bất động sản cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này để tránh các rủi ro pháp lý và đảm bảo sự tin tưởng của khách hàng.

2. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 11/2015/TT-BXD, sàn giao dịch bất động sản sẽ hoạt động theo các nội dung sau đây:

Trước tiên, nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải tuân theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Thứ hai, sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về các bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Thứ ba, sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, chỉ khi đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Nếu có thông tin sai sót hoặc thiếu sót trong quá trình cung cấp thông tin cho khách hàng, sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật.

Thứ tư, các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

Thứ năm, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản cũng được thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Thứ sáu, sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn và gửi báo cáo này trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. Báo cáo này được lập theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này.

Cuối cùng, sàn giao dịch bất động sản phải thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.

Sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành hiện nay đã đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký và được cấp phép hoạt động bởi Sở Xây dựng, trang web khi hoạt động đã thông báo với Bộ Công Thương. Điều đó thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, cam kết thực hiện nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của nhà nước, đi đúng định hướng CÔNG KHAI – MINH BẠCH – THÂN THIỆN – HIỆU QUẢ.

Join The Discussion

Compare listings

Compare