Thủ tục cấp giấy SỔ ĐỎ từ ngày 20/5/ 2023 ra sao ?

Theo NĐ 10/2023/NĐ-CP thủ tục cấp sổ đỏ có những thay đổi tại Điều 1 của nghị định này về việc người dân có thể thực hiện các thủ tục cấp sổ đỏ trên cổng thông tin điện tử, nộp hồ sơ, nộp nghĩa vụ tài chính online qua cổng Dịch vụ công của Nhà nước.

Trình tự thực hiện cấp sổ đỏ online năm 2023 như sau:

Bước 1:

Người dân thực hiện việc việc đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại Cổng dịch vụ công.

Bước 2:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, có trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục cấp GCN, thủ tục hành chính theo quy định pháp luật Nhà nước hiện hành.

Bước 3:

Trả kết quả: sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ tại trụ sở cơ quan hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc tại địa điểm yêu cầu.

Ngoài ra, các trường hợp cần trực tiếp kiểm tra, thẩm định, xác minh rõ hồ sơ giấy tờ hoặc vì nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả theo đúng thời gian quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục sẽ gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu. Trong thông báo sẽ nêu rõ lý do không trả kết quả giải quyết hồ sơ để người dân nắm được.

Như vậy, quy định mới về việc cấp sổ đỏ trên môi trường điện tử giúp người dân và tổ chức có nhu cầu được làm thủ tục cấp sổ online một cách thuận tiện, không mất nhiều công đi lại nộp hồ sơ và thời gian chờ đợi giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

Về việc nộp lệ phí cấp sổ đỏ năm 2023 như thế nào ?

Về lệ phí, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp hoặc nộp trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công.

Lệ phí cấp sổ đỏ do HĐND cấp tỉnh quy định nên có thể khác nhau ở từng địa phương. Lệ phí cấp sổ đỏ trên cả nước hiện nay dao động trong khoảng từ 80.000 – 1.200.000 đồng.

Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính sổ đỏ đã cấp và các giấy tờ liên quan khác theo quy định.

Việc cấp sổ đỏ còn nhiều bất cập

Việc thực hiện cấp sổ đỏ online là bước tiến lớn giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện giúp người dân ít phải đi lại nhiều, thể hiện tính linh hoạt trong thủ tục hành chính Nhà nước, người dân chủ động trong việc cấp sổ đỏ.

Do đặc thù đất đai là tài sản lớn và đặc biệt nên việc tranh chấp và cần xác minh làm rõ nguồn gốc cũng gây khó khăn trong quá trình cấp sổ đỏ của cơ quan Nhà nước.

Các chuyên gia cho rằng việc nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ online cũng là con dao 2 lưỡi vừa tạo tính linh hoạt, chủ động cho người dân những cũng có nhược điểm là nhiều người dân không phải chủ sử dụng đất cũng có thể nộp hồ sơ online dễ gây tình trạng tranh chấp đất đai./

Join The Discussion

Compare listings

Compare