Tuyên Quang phát triển du lịch cũng như thu hút đầu tư

Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch lớn ở miền Bắc Việt Nam. Hoạt động du lịch Tuyên Quang ngày nay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tuyên Quang. Hoạt động du lịch phát triển đã tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần gìn giữ và bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

1. Tổ chức hoạt động du lịch

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển ngành kinh tế du lịch. Đảng bộ tỉnh coi kinh tế du lịch là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương hiện nay. Hơn nữa, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.

Để cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, ngành Du lịch Tuyên Quang đã từng bước ổn định tổ chức, mở rộng mạng lưới hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc lập các dự án, chương trình phát triển các hoạt động du lịch, các điểm du lịch, tuyến du lịch.

Với tiềm năng du lịch lớn của Tuyên Quang, các phương hướng mục tiêu phát triển du lịch trong thời gian hiện nay có thể bao gồm:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch bền vững, tạo thuận lợi cho đầu tư và phát triển du lịch.

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đầu tư vào các dịch vụ tiện ích cho khách hàng như ẩm thực, vui chơi giải trí, …

3. Tổ chức các chương trình hội thảo, sự kiện quốc tế để quảng bá và quảng cáo về du lịch Tuyên Quang. 4. Thúc đẩy các hoạt động du lịch đồng bào dân tộc, nâng cao giá trị văn hóa của địa phương.

5. Tăng cường đào tạo nghề nghiệp trong ngành du lịch để nâng cao chất lượng dịch vụ.

6. Tăng cường quản lý và bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của địa phương.

7. Đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các nền tảng trực tuyến để thu hút du khách.

Thông qua các phương hướng mục tiêu trên, Tuyên Quang sẽ phát triển du lịch bền vững, đóng góp vào nền kinh tế và gia tăng giá trị thương hiệu của địa phương trong mắt công chúng nội địa và quốc tế.

Quy hoạch xác định mục tiêu về kinh tế phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt trên 9,5%. Cơ cấu kinh tế: Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 42,8%, ngành dịch vụ chiếm 40,8%, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,2%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng/người/năm.

Định hướng đến năm 2050, Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, có môi trường xã hội văn minh, hiện đại, sáng tạo, dân chủ. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển xanh, công nghiệp sinh thái, thông minh; dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động du lịch đang được tổ chức ở Tuyên Quang hiện nay bao gồm:

1. Khám phá di tích lịch sử và văn hóa: Tuyên Quang có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như Đền Hùng, khu di tích Cổ Loa, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, …

2. Du lịch sinh thái: Tuyên Quang có nhiều địa danh đẹp như thác Nang, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Tuyên Quang, …

3. Du lịch tâm linh: Tuyên Quang có nhiều ngôi đền chùa, miếu thờ phụng như chùa Đình Thần, chùa Kim Sơn, miếu Ông Trời, …

4. Du lịch đồng bào dân tộc: Tuyên Quang là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số, từ đó có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của các dân tộc này như các trò chơi dân gian, đón tết nguyên đán, …

5. Du lịch nghỉ dưỡng: Tuyên Quang có nhiều resort, khách sạn 4 – 5 sao được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng.

Tuyên Quang đang làm nhiều công tác để quảng bá và phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Join The Discussion

Compare listings

Compare