Tin tức

QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 325/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu kinh tế, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 phấn đấu đạt trên 9,5%. Cơ cấu kinh tế: Ngành...

Mai Kỳ Thành – Trao yêu thương để nhận lại hạnh phúc

Chia sẻ yêu thương không chỉ giúp cho người nhận cảm thấy được sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương mà còn giúp cho người cho có cảm giác hạnh phúc và đầy ý nghĩa mà Mai Kỳ Thành đem lại cho người người khó khăn. Chia sẻ yêu thương không đơn thuần chỉ là hành động bên ngoài, mà còn là cảm xúc, tình cảm và...

MAI KỲ THÀNH- XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG Xây dựng thương hiệu là quá trình tạo dựng và phát triển những giá trị sâu sắc trong mắt khách hàng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng từ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Trong đó, uy tín và chất lượng là hai yếu tố cơ bản và quan trọng nhất...

XÂY DỰNG NHÀ Ở KẾT HỢP SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI, HƯỚNG PHÁT TRIỂN AN TOÀN, LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG CHO BẤT ĐỘNG SẢN TUYÊN QUANG

XÂY DỰNG NHÀ Ở KẾT HỢP SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI, HƯỚNG PHÁT TRIỂN AN TOÀN, LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG CHO BẤT ĐỘNG SẢN TUYÊN QUANG Theo Tiến sĩ Trần Lệ Thanh 1. Mối liên hệ giữa nhà ở và sức khỏe Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều chuyên gia bất động sản đã nhận thấy, sự bất bình đẳng về nhà ở có thể...

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TUYÊN QUANG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 112/QĐ-UBNDTuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức...

Compare listings

Compare